همکاری

با سلام

گروه آماج اسپورت از هرگونه پيشنهاد همکاری و مشارکت در پروژه ها با کمال ميل استقبال مي نمايد.

لطفا در خواست هرگونه همکاری در حوزه های زیر:

1- بازاریابی و توسعه بازار

2- فروش محصولات

3- تامين محصولات

4- انبارداری

5- واردات

و....

را به ايمیل شرکت ارسال نماييد.

22891183

Info@AmajSport.com

 

با تشکر