امکان نمایش محل اصابت گلوله روی سیبل آدمک و سیبل استاندارد
 امکان ارسال شناسنامه هر شلیک به صورت بی سیم برای تیرانداز
 قابلیت نمایش اطلاعات بر روی گوشی همراه
 قابلیت تیراندازی در فواصل 25 متر، 50 متر، 100 متر
 ویژگی‌ها:
 نصب سیبل امتیاز و آدمک
 قابل اجرا در تمامی شرایط آب و هوایی
 ضد گرد و خاک
 ضد باد، مقاوم در برابر باد تا سرکت 75 کیلومتر در ساعت
 ضد گلوله
 قابلیت تیراندازی در شب
 پرتابل همراه با باتری شارژی برای شرایط عملیاتی